Bilsem Rehberi ...

Zekâ Nedir? Yetenek Nedir?

seo

Zekâ Nedir?

Yapılan çalışmalar da zekâ kavramı süreç içerisinde farklı boyutlarıyla değerlendirmektedir. Yani zekâ, ortak bir tanımlaması bulunmayan bir kavramdır. Peki, “zekâ nedir” sorusu hepten cevapsız mı kalıyor? Tabii ki de hayır. Her kuram ve yaklaşım zekânın farklı bir yönüne değinerek zekâ nedir sorusunu çözmemiz yönünde katkı sağlamakta.

Zekâ nedir sorusunu cevaplamaya çalışan ilk kişilerden biri Galton’dur. Galton‘a göre zekâ: kişinin öğrenme kapasitesini tanımlayan bir kavramdır. Spearman ise zekâyı sayısal ve sözel olmak üzere ikiye ayırmıştır. Ona göre zekâ; bu iki gruptaki genel yeteneklerdir.

Binet’e göre ise zekâ, daha karmaşık bir kavramdır. Zekâ sadece tek bir yönü ile ele alınamaz. Bu nedenle Binnet geliştirdiği zekâ testinde; şekil, tasarım ve cümle beleğinin, soyut sözcüklerde anlam çıkarabilme kapasitesinin, kavrama ve yargılama yeteneklerinin ölçülmesini hedeflemiştir. Terman ise zekâyı; kavram oluşturma ve bunların önemlerini belirleyebilme yeteneği olarak tanımlamıştır. Gardner’a göre ise zekâ; bir ya da birden fazla kültür için değerli olan bir ürünü ortaya koyma ya da problem çözme yeteneğidir.

Dilimizde ise zekâ TDK sözlüğünde şu şekilde tanımlanır; “İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset:”.

Sonuç olarak zekâ nedir sorusuna verilmiş pek çok cevap bulunmakta. Her bir cevap konuyu incelediği yönün yansımalarını içeriyor. Bu nedenle zekâ nedir sorusuna genel bir cevap vermek mümkün değildir.

Yetenek Nedir?

Yetenek kavramı “istidat, kabiliyet, kudret “gibi farklı kullanımları olan “bir kimsenin bir şeyi anlama, yapabilme niteliği veya bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç, kapasite. Veyahut kişinin kalıtıma dayanan ve öğrenmesini çerçeveleyen sınır “olarak tanımlanmaktadır.